Skip to content

Blått karbon – En fagkveld om taredyrking og karbonlagring

Tekna Havbruk og fiskehelse

Bli med på et faglig dypdykk om taredyrking og karbonlagring!

Taredyrking pekes på en som en av vekstnæringen i havbrukbransjen, men kan taredyrking også bidra til at Norge reduserer sine klimagassutslipp? Med storskalaproduksjon av rasktvoksende tare i høyproduktive havområder ligger det et stort potensiale til å fjerne klimagassutslipp fra atmosfæren. Bli med på fagkveld med Tekna Havbruk og fiskehelse, Tekna Klima og SINTEF OCEAN å lær mer om taredyrking og blått karbon!

Program:

Jorunn Skjermo fra SINTEF Ocean skal fortelle om forskningsprosjektet MACROSEA som er inne i sitt siste år. – MACROSEA har som mål å etablere en tverrfaglig kunnskapsplattform for industriell dyrking av makroalger under en rekke klimatiske, økologiske og fysiske forhold.

Kasper Hancke er senior forsker på NIVA i seksjon for marinbiologi, og utdannet innen biologisk oseanografi (PhD, NTNU, 2007). Han har spesialkompetanse innen mikro- og makroalgers rolle i marine økosystemer, og hvordan disse regulerer omsetning og transport av energi og karbon i næringsnettet.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *