Skip to content

Arbeidsmøte i Granada om makroalgenes rolle i det globale karbonbudsjettet

I tre intense dager var 16 forskere fra Europa, Australia og USA samlet i Granada for å diskutere makroalgenes rolle i det globale karbonbudsjettet. Fra Blå skog-nettverket stilte NIVAs Kasper Hancke og Hege Gundersen, samt Karen Filbee-Dexter fra HI. Det hele var ledet av Carlos Duarte og Dorte Krause-Jensen – også kjent som forfatterne av Nature-artikkelen fra 2016 som for første gang antydet at verdens makroalger potensielt lagrer like mye karbon som de andre blå skogtypene til sammen! Med utsikt til historiske Alhambra (se bildet) satt vi samlet og delte kunnskap om tareskoger og andre makroalgers utbredelse og produksjon, eksport til andre økosystemer, og endelige skjebne. «Estimates and guestimates» på rater og størrelser ble sent gjennom rommet og inn i et felles Google-dokument. Der vi ikke visste svaret måtte vi søke i litteraturen, og der vi ikke fant svar må vi forske videre! Vel hjemme igjen, jobbes det med å fullføre artiklene – og med denne produktive gjengen i arbeid, er det forventet å fullføre flere publikasjoner i løpet av året. Dermed er mange nye biter lagt i puslespillet om tarens og andre makroalgers rolle i karbonkretsløpet, og med det dets rolle i klimaregnskapet!

Originally posted at: https://nbfn.no/2019/05/arbeidsmote-i-granada-om-makroalgenes-rolle-i-det-globale-karbonbudsjettet/ 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *