Skip to content

Workshop on the status of Nordic carbon cycling in Blue Forests

 

The Nordic Blue Carbon project aims to make an updated overview of carbon cycles of kelp, eelgrass and rockweed in Nordic marine waters. This report represents the annual report of the Blue Carbon project in 2017, and presents preliminary results and progress. It also provides a summary of the workshop “Status of Nordic carbon cycling in blue forests” organized the 16-17 of November 2017.

Blått-karbon prosjektet har til hensikt å lage en oppdatert oversikt over karbonkretsløp i blå skog (her: tare, ålegras og tang) i de nordiske landene. Rapporten presenterer foreløpige resultater og fremdrift i prosjektet Blått-karbon som startet opp høsten 2017. Rapporten gir i tillegg et sammendrag av presentasjoner og diskusjoner på workshopen «Status of knowledge for Nordic carbon cycling in blue forest» 16. – 17. November 2017.

Permanent link
http://hdl.handle.net/11250/2478099

Issue date: 2017, Publisher: Norsk institutt for vannforskning, Series: NIVA-rapport;7213, Miljødirektoratet-rapport;M-904/2017, Copyright: Norsk institutt for vannforskning / Norwegian Institute for Water Research